Ochrana osobných údajov

USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH DÁT NA THE CASUAL LOUNGE

Dátum poslednej zmeny 6. júla 2016


Nasledujúce ustanovenia objasňujú, akým spôsobom spoločnosť iMedia888 GmbH, jej podniky v skupine a jej pobočky („The Casual Lounge“, „my“ alebo „nám“) získavajú, spracovávajú a ďalej odovzdávajú informácie o vás, ktoré poskytujete tým, že vstupujete na naše portály a využívate naše služby. Ako spoločnosť so sídlom v Nemecku sú všetky získané informácie prenášané a spracovávané cez Nemecko.


1. INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKAVAME

a) Informácie, ktoré ste nám poskytli

Pri registrácii alebo uzatvorení predplatného na naše služby ste vyzvaní, aby ste uviedli množstvo informácií, napr. pohlavie, vek a ďalšie kritériá, ktoré sú súčasťou vášho profilu. Môžeme kombinovať dáta, ktoré ste nám poskytli, s informáciami dostupnými z iných zdrojov.

b) Automaticky získavané informácie

Pokiaľ využívate naše služby, ukladá náš server automaticky informácie o prechádzaní ako IP adresa, typ prehliadača, poskytovateľ internetu, typ platformy, internetové stránky, ktoré ste doposiaľ navštívili, internetové stránky, ktoré navštívite po tom, ako opustíte naše stránky, dátum a čas vašej návštevy a 1 – 2 cookies, ktoré slúžia na jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača alebo vášho používateľského účtu. Pokiaľ používate mobilné koncové zariadenie pre prístup k našim službám, môže sa stať, že sa nám sprostredkuje a potom uloží ID vášho mobilného prístroja (často označované ako UDID), operátor, výrobca mobilného telefónu a telefónne číslo. Ukladáme aj informácie o vašom používateľskom správaní a aktivitách v rámci našich služieb. Tieto informácie potom môžu tiež rozšíriť informácie, ktoré ste nám poskytli. Poskytovatelia služieb, ktorí pre nás pracujú, ako Google Analytics a tiež my sami, využívajú takto získané informácie na analýzu trendov, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepší zážitok z produktu.

c) Cookies a ostatné technológie

Naše služby, reklama a e-maily môžu obsahovať „Cookies“ a iné technológie, ako Pixel Tags a Web Beacons, pričom „Cookies“ sú malé súbory, ktoré sa z webových stránok ako TheCasualLounge uložia na váš harddisk. Tieto cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby a váš zážitok z produktu tým, že nám poskytujete prieskum o obľúbených oblastiach a funkciách v rámci našich webových stránok. Tiež počítajú návštevníkov našich webových stránok. Ďalej vám môžeme popri ostatných technológiách zobrazovať reklamu na naše vlastné alebo aj cudzie webové stránky. Web Beacons a Pixel Tags sú elektronické obrázky, ktoré môžu byť používané pri našich službách alebo v našich e-mailoch. Používajú sa, aby rozosielali cookies, počítali návštevníkov, porozumeli správaniu používateľov a efektivite kampaní, aby zabránili podvodu a vyhľadali, či boli e-mail alebo reklama otvorené a následne či viedli k nejakej akcii.

d) Reklama na tretie osoby

Všetci inzerenti alebo všetky siete – všetky siete reklamných serverov tretích osôb, reklamných agentúr, poskytovateľov reklamnej techniky a spoločností vykonávajúcich prieskumy, ktorí zobrazujú reklamu alebo ponuky našim používateľom na našich webových stránkach alebo na stránkach tretích osôb, smú používať svoje vlastné Cookies, Web Beacons, Pixel a iné tracking technológie. Tieto tracking technológie podliehajú samy stanoveniam o ochrane údajov poskytovateľov inzerátov. Pre vašu vlastnú bezpečnosť vám odporúčame, aby ste si prečítali ustanovenia o ochrane osobných údajov webových stránok tretích strán, ktoré poskytujú reklamu.

 

2. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získané osobné údaje používame v spojení s našimi službami na účely, ktoré sú uvedené v týchto ustanoveniach o používaní osobných údajov. Možnosti použitia sú:

 1. prevádzkovať, poskytovať, získavať, chrániť a zlepšovať naše služby a tiež vyvíjať nové produkty a služby;
 2. prevádzkovať a spravovať váš používateľský účet;
 3. spravovať a zobrazovať váš profil;
 4. odpovedať na vaše komentáre a otázky a poskytovať zákaznícky servis;
 5. rozpoznávať neprípustné, podvodné, škodlivé a potenciálne nezákonné aktivity a chrániť práva, bezpečie a duševné vlastníctvo našich webových stránok a používateľov;
 6. presadzovať naše vlastné podmienky používania;
 7. informovať vás o najnovších produktoch a službách, updatoch softvérov, bezpečnostných upozorneniach a každom technickom oznámení;
 8. informovať vás o nových výherných hrách, reklamných a vernostných akciách a ďalších novinkách o produktoch a službách, ktoré poskytujeme my a naši partneri;
 9. doručovať vám potvrdenie o nákupoch, faktúry, správy o podpore a administratíve alebo oznámenie o zmenách našich podmienok používania alebo smerníc;
 10. spravovať všetky reklamné a výherné akcie;
 11. poskytovať ostatné služby počas získavania údajov
 12. kombinovať a spájať informácie o vás s informáciami, ktoré ste získali od tretích strán, aby sme rozumeli vašim potrebám a mohli vám ponúknuť lepší servis
 13. a ďalšie služby spoločností s nami spojených alebo dcérskych spoločností spoločnosti iMedia888 GmbH TheCasualLounge môže spracovávať a ukladať osobné informácie v Nemecku a v ostatných krajinách.


3. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Naše služby nám dovoľujú odovzdávať osobné údaje o vás tretím osobám a spoločnostiam. Neodovzdávame žiadne informácie s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 1. s vaším súhlasom, napríklad ak súhlasíte s odovzdávaním osobných údajov tretím osobám na marketingové účely, ktoré podliehajú ich ustanoveniam o ochrane osobných údajov;
 2. aby sme (i) vyhoveli akémukoľvek druhu platných zákonov, predpisov, predvolaní, súdnych konaní a ostatných štátnych otázok, (ii) presadzovali naše podmienky používania vrátane zisťovania ich potenciálnych porušovaní, (iii) chránili nás pred pohľadávkami a nárokmi tretích osôb, (iv) bránili sa proti škodám na právach, vlastníctve a istinách The Casual Lounge ich používateľov alebo verejnosti, pokiaľ je to nutné alebo predpísané zákonom a (v) rozpoznali zneužitie, bezpečnostné a technické problémy a zabránili im;
 3. v súvislosti s fúziou, predajom investičného majetku spoločnosti, sanácie, financovania, zmenou kontroly alebo prevzatím všetkých alebo jednej časti našej spoločnosti inou spoločnosťou alebo treťou osobou v prípade konkurzu;
 4. s poskytovateľmi tretích osôb, poradcami a inými poskytovateľmi, ktorí realizujú služby z nášho poverenia.
 5. Vaše osobné údaje môžeme v agregovanej forme odovzdať aj iným stranám, pričom v tomto prípade nie ste priamo identifikovateľní.


4. MOŽNOSTI KOMUNIKÁCIE

a) Komunikácia z našej strany

Môžete si deaktivovať príjem reklamných oznamov z našej strany, ako sú e-maily, sms správy a telefonáty, a to tak, že si zodpovedajúcim spôsobom upravíte svoj používateľský profil. Pokiaľ si reklamný oznam deaktivujete, môžeme vám napriek tomu posielať nereklamné správy o vašom profile alebo našom aktuálnom obchodnom vzťahu.

b) Cookies

V zásade môžete odstrániť a blokovať väčšinu cookies tak, že si upravíte nastavenia vo svojom prehliadači. V niektorých prípadoch sa napriek tomu môže stať, že naši poskytovatelia ako tretie strany použijú „flash“ cookies, aby nás podporili pri identifikácii podvodného alebo nedovoleného použitia našich služieb a my, ako aj náš poskytovateľ reklamy ich môžeme tiež použiť. Pokiaľ sa rozhodnete pre deaktiváciu cookies, môže to mať vplyv na používanie našich služieb.

c) Prístup k vašim informáciám

Kedykoľvek môžete odvolať alebo zmeniť možnosti, ako vás kontaktovať, vaše osobné údaje tak, že pôjdete na svoj profil a kliknete na ents"text-decoration: underline;">support@thecasuallounge.sk. Prípadne môžete kontaktovať náš zákaznícky servis na support@thecasuallounge.sk

.


5. BEZPEČNOSŤ

The Casual Lounge robí primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, aby nedošlo k ich strate, zneužitiu, nedovolenému prístupu k nim, odovzdaniu ďalším osobám, ich zmene alebo zničeniu.


6. OSOBY POD 18 ROKOV

Osobám pod 18 rokov nie je dovolené využívať naše služby.


7. AKTUALIZÁCIE TÝCHTO USTANOVENÍ

Vyhradzujeme si právo tieto ustanovenia občas zmeniť. V prípade zmeny sa upraví odsek 9 a nové vydanie bude prístupné online.


8. MOŽNOSTI KONTAKTU

V prípade akýchkoľvek otázok k týmto ustanoveniam nás, prosím, kontaktujte na support@thecasuallounge.sk alebo poštou na iMedia888 GmbH, vec: Datenschutzbestimmungen, Schlossstrasse 19, 82031 Grünwald, Německo


9. POSLEDNÁ ZMENA

Tieto ustanovenia boli naposledy zmenené 6. júla 2016.